2 5 6 1

นักวิจัยสตรีที่ได้รับทุนวิจัย ลอรีอัล ประเทศไทย
เพื่อสตรีในงานวิทยาศาสตร์ปีที่ 16

2018_FWIS Fellows_01.JPG

จากซ้ายไปขวา

ดร. จันทร์เจ้า ล้อทองพานิชย์
(Chanchao Lorthongpanich, Ph.D.)

LIFE

SCIENCE

การเพิ่มอัตราการผลิตเกล็ดเลือดจากเซลล์ต้นกำเนิด

เพื่อประโยชน์ทางการรักษาผู้ป่วยเกล็ดเลือดพร่อง

ศูนย์ความเป็นเลิศทางงานวิจัยสเต็มเซลล์ของศิริราช

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

2 อาคาร SIMR โรงพยาบาลศิริราช บางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700

โทร: 02-519-2917

มือถือ: 090-989-0018

อีเมล์: chanchao.lor@mahidol.ac.th, chanchao.cl@gmail.com

ผศ.ดร. สุรภา เทียมจรัส
(Assoc. Prof. Surapa Thiemjarus, Ph.D.)

PHYSICAL

SCIENCE

ระบบเซ็นเซอร์อัจฉริยะสำหรับสนับสนุนการดูแล

ผู้สูงอายุและผู้ป่วย

ทีมวิจัยนวัตกรรมและข้อมูลเพื่อสุขภาพ

ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีอำนวยความสะดวก

และเครื่องมือแพทย์

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (NSTDA)

111 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี 12120

โทร: 02-564-6900 #2475

มือถือ: 086-396-9624

อีเมล์: surapa.thiemjarus@nectec.or.th

surapa.thi@nstda.or.th

ดร. วิรัลดา ภูตะคาม
(Wirulda Pootakham, Ph.D.)

LIFE

SCIENCE

การศึกษากระบวนการตอบสนองของปะการัง

ต่อการเพิ่มอุณหภูมิของน้ำทะเล และการประเมิน

ความหลากหลายทางพันธุกรรมของปะการัง

ในน่านน้ำไทย เพื่อการอนุรักษ์

และฟื้นฟูระบบนิเวศใต้ท้องทะเลอย่างยั่งยืน

ศูนย์โอมิกซ์แห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีแห่งชาติ (NSTDA)

144 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

โทร: 02-564-7000 #71445

มือถือ: 085-341-2632

อีเมล์: wirulda.poo@biotec.or.th,

wirulda@alumni.stanford.edu

รศ.ภญ.ดร. วริษา พงศ์เรขนานนท์
(Assoc. Prof. Varisa Pongrakhananon, Ph.D.)

LIFE

SCIENCE

การศึกษาบทบาททางโปรตีน CAMSAP

ต่อความรุนแรงของเซลล์มะเร็งปอด

ภาควิชาเภสัชวิทยาและสรีรวิทยา

คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

254 ถ.พญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน

กรุงเทพฯ 10330

โทร: 02-218-8325

มือถือ: 081-294-7412

อีเมล์: varisa.p@pharm.chula.ac.th, iamrisa@gmail.com

ดร. จุฬารัตน์ วัฒนกิจ
(Chularat Watanakij, Ph.D.)

PHYSICAL

SCIENCE

การสังเคราะห์สารอินนทิโอเมอร์

และการแยกไครัลโมเลกุล

ด้วยเทคนิคทางเคมีไฟฟ้าบนขั้วโลหะ

 

สถาบันวิทยศิริเมธี (VISTEC)

555 หมู่ 1 ต.ป่ายุบใน อ.วังจันทร์ จ.ระยอง 21210

มือถือ: 098-340-6970

อีเมล์: chularat.w@vistec.ac.th

Asset 30.png