2 5 4 8

นักวิจัยสตรีที่ได้รับทุนวิจัย ลอรีอัล ประเทศไทย
เพื่อสตรีในงานวิทยาศาสตร์ปีที่ 3

2005_FWIS Fellows_02.jpg

จากซ้ายไปขวา

ศ.ดร. วิภา สุจินต์
(Prof. Wipa Suginta, Ph.D.)

LIFE

SCIENCE

งานวิจัยเพื่อศึกษาโครงสร้างและหน้าที่ของโปรตีนพอริน

ที่เยื่อเซลล์ด้านนอกของแบคทีเรีย

Burkholderia Pseudomallei และ

Burkholderia Thailandensis

เพื่อหาวิธีฆ่าเชื้อแบคทีเรียอันเป็นสาเหตุของโรค

สถาบันวิทยสิริเมธี (VISTEC)

555 หมู่ 1 ต.ป่ายุบใน อ.วังจันทร์ จ.ระยอง 21210

มือถือ: 086-897-9038

อีเมล์: wipa.s@vistec.ac.th

นางวรรณสิกา เกียรติปฐมชัย
(Mrs. Wansika Kiatpathomchai)

LIFE

SCIENCE

งานวิจัยเพื่อศึกษาหาพาหะของเชื้อไวรัส

Taur Syndrome (TSV)ด้วยเทคนิค RT-PCR

และการพัฒนาวิธีการเก็บเลือดกุ้งบนกระดาษกรอง

เพื่อการตรวจหาเชื้อไวรัส TSV สาเหตุของโรคในกุ้งขาว

ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (BIOTEC)

113 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย

ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี 12120

โทร: 02-564-6700 #3533

มือถือ: 096-141-9554

อีเมล์: wansika@biotec.or.th

รศ.ดร. พรทิพย์ เพ็ชรมิตร
(Assoc. Prof. Porntip Petmitr, Ph.D.)

LIFE

SCIENCE

งานวิจัยเพื่อศึกษาเอนไซม์ที่สำคัญในขบวนการลอกแบบ

ดีเอ็นเอและการซ่อมแซมดีเอ็นเอของชื้อมาลาเรียชนิด

ฟัลซิปารั่มเพื่อเป็นเป้าหมายของยารักษาโรคมาลาเรีย

ภาควิชาพยาธิโปรโตซัว คณะเวชศาสตร์เขตร้อน

มหาวิทยาลัยมหิดล

420/6 ถ.ราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี

กรุงเทพฯ 10400

โทร: 02-306-9182

มือถือ: 089-205-2951

อีเมล์: porntip.pet@mahidol.edu

รศ.ดร. รมิดา วัฒนโภคาสิน
(Assoc. Prof. Ramida Watanapokasin, Ph.D.)

LIFE

SCIENCE

งานวิจัยเรื่องการเหนี่ยวนำให้เซลล์มะเร็งถูกทำลาย

และฤทธิ์ต้านมะเร็งของสารสะกัดจากผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ

(มังคุด) และการประยุกต์ใช้ในการรักษาด้วยยีน

ภาควิชาเคมี คณะแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 ซ.สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

โทร: 02-951-3754

มือถือ: 089-796-1177

อีเมล์: ramidawa@yahoo.com

Asset 30.png